Фонд Інна

Благодійникам

Кожен бажаючий надати благодійну допомогу повинен знати, що благодійна діяльність суворо регламентується законодавчо і базується на Конституції України, Цивільному кодексі України, Законі України від 5.07.2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актах.

Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам одержувачів такої допомоги (бенефіціарів).

Будь-яка людина, що бажає надати благодійну допомогу і займається благодійністю – є благодійник.

Благодійник – це дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (в тому числі благодійна організація), яка здійснює благодійну діяльність.

Благодійна діяльність – це добровільна особистісна і / або матеріальна допомога, яка не передбачає отримання благодійником прибутку, а також отримання хоч якоїсь винагороди від бенефіціаріїв.

Благодійники можуть здійснювати таку благодійну діяльність:

  • безкоштовну передачу у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також передача прав на майно;
  • безкоштовна передача прав на використання майна;
  • безкоштовне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;
  • публічний збір благодійних пожертвувань;
  • проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших заходів;
  • інші заходи, не заборонені законодавчо.